Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети by metodbcpto Географічна оболонка Землі by metodbcpto Літосфера. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу. by metodbcpto Практична робота 4. Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням добувних, матеріало- і паливомістких виробництв by metodbcpto Ресурсні властивості літосфери. Вплив людини на літостферу by metodbcpto Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери. Погода та клімат. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосфері явища. Загрози кліматичних змін by metodbcpto Практична робота 5. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів by metodbcpto Гідросфера. Світовий океан. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу by metodbcpto Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків by metodbcpto Біосфера. Ґрунти. Природні зони. by metodbcpto Тематичне оцінювання з розділів «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки землі» by metodbcpto

Немає коментарів:

Дописати коментар